Grimstadporten

Euro Door 800/1000

- Dette er en stillegående motor som trekker porter opp til 10m2 (800) og 16m2 (1000)

- Myk start og stopp

- Inludert 2 håndsendere

- Elektronisk grensejustering

Photos © Wiśniowski