Garasjeportåpnere

ED 800 / ED 1000

-porten stopper på feil sted eller returnerer uønsket

 

Omprogrammer ved å trykke og holde inne CODE til det blinker en C i displayet for å resette maskinen.

Trykk SET til 1 lyser og kjør porten opp til åpen stilling med UP

Trykk SET til 2 tallet lyser og sett lukket posisjon med DOWN

Trykk SET og porten går opp og ned en syklus.

Så kodes senderne på nytt ved å trykke på CODE en gang og så trykk 2 ganger på håndsender (dette står i veiledningen, vanlig programmering)

 

Dersom dette ikke hjelper kan du foreta en kraftjustering.

Trykk SET og slipp når det viser 3, da kommer det en ny verdi (tall) opp i displayet

Trykk UP til du kommer til 6 og trykk UP for å bekrefte.

Portåpneren er litt sterkere for motstand (maks 7)

 

-håndsenderen virker kun for å åpne porten men ikke ned

Du har programmert for bruk av fotocelle. For å avprogrammere:

 

Trykk DOWN inne til det lyser en H i displayet

Trykk DOWN til det endrer seg til II

Trykk SET for å bekrefte

 

-håndsenderen virker ikke, det lyser i displayet

Gjør som i punkt 1 for å resette maskinen. Det kan være at DOWN punktet er for lavt slik at den låser seg.

Dersom dette ikke virker trykk SET og slipp når det lyser ett 4 tall, da vises det enten 0 eller 1. Det riktige er 0 så trykk UP eller DOWN for å endre

Trykk SET for å bekrefte

Håndsenderen vil fungere

 

-portåpneren returnerer etter en tid

For å avprogrammere:

Trykk UP til det kommer fram ett tall (det viser antall minutter for retur)

Trykk DOWN til 0 vises

Trykk SET for å bekrefte